PDF interactiu

MOSTRES

El PDF interactiu es pot utilitzar en tot tipus de documents: des de llibres i revistes, a publicacions de divulgació, promoció, informes o memòries. Aquí en pots veure alguns exemples: