Disseny editorial

Disseny i maquetació
d'obres de literatura, assaig,
publicacions tècniques,
acadèmiques i llibre il·lustrat