Materials
de difusió

Disseny de tríptics, pòsters,
cartells, catàlegs, revistes i
publicacions corporatives

Material gràfic de difusió i promoció

Tríptics, pòsters, cartells, plafons informatius, catàlegs, revistes o publicacions corporatives són diferents formats que puc dissenyar per promocionar el teu projecte o producte, així com per difondre els contiguts que produeixis

Aquí en tens una mostra