Refotografia

Realització de projectes
basats en la tècnica
de la fotografia
comparativa

Refotografia

Realització de projectes de refotografia o fotografia comparativa amb l’objectiu de crear eines de reflexió sobre l’evolució del paisatge i la conservació del patrimoni natural i cultural al llarg del temps.